COVID-19 RENGJøRINGSRUTINER KAN GJøRE ASTMAEN DIN VERRE - KORONAVIRUSNYHETER

COVID-19 Rengjøringsrutiner kan gjøre astmaen din verreRedaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
En økning i rengjøring under COVID-19-pandemien kan gjøre astma verre for mange mennesker, ifølge en ny studie.