ATYPISK DEPRESJON: SYMPTOMER, åRSAKER OG BEHANDLING - MENTAL HELSE
Main / Mental Helse / 2021

Hva er atypisk depresjon?Redaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Atypisk depresjon er en type klinisk depresjon med atypiske egenskaper. Lær om de vanligste egenskapene, årsakene og behandlingen.