WILLIAM STILLMAN SNAKKER OM AUTISME OG åNDELIGHET - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Autisme og åndelighetRedaksjonens
Febersymptomer i barnesykdommer
Febersymptomer i barnesykdommer
Bill Stillmans bok, "Autism and the God Connection," har vært tilnærming til autisme og åndelighet slo en tone med sin egen erfaring. Her svarer Bill på spørsmål om ideene og skrivingen.