BARTTERS SYNDROM: OVERSIKT OG MER - UROLOGISK-HELSE

Hva er Bartters syndrom?Redaksjonens
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Bartters syndrom er en arvelig nyresykdom som forårsaker lave salt- og kaliumnivåer. Lær om typer, symptomer og behandling.