DE 7 BESTE LUPUS-STøTTEGRUPPENE I 2021 - LUPUS
Main / Lupus / 2021

De 7 beste Lupus-støttegruppene i 2021Redaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Mange mennesker med lupus føler seg ensomme og isolerte fordi ikke alle forstår smertene sine. Vi gjennomgikk de beste lupusstøttegruppene for pasienter med denne systemiske autoimmune sykdommen.