HVORDAN DU SKAL SVARE I EN NøDSITUASJON - FØRSTEHJELP
Main / Førstehjelp / 2021

Hvordan ikke være en tilskuerRedaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Ikke bare stå på når det oppstår en nødsituasjon; kom inn der og hjelp! En tilskuer hjelper ikke situasjonen, men du kan.