KAN STATIN DRUGS FORåRSAKE GRå STæR? - ØYE-HELSE
Main / Øye-Helse / 2021

Forårsaker Statin Drugs grå stær?Redaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Hvis du tar statinmedisiner, kan du være bekymret for grå stær. Lær om koblingen mellom de to og hvordan du kan redusere risikoen.