BEHANDLING AV ATLANTOAXIAL USTABILITET I DOWNS SYNDROM - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Behandling av Atlantoaxial ustabilitet (AAI) i Down SyndromeRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Atlantoaxial ustabilitet (AAI) er et vanlig ortopedisk problem ved Downs syndrom. Lær mer om årsaker, symptomer og behandlinger.