KOLS BEHANDLING: EN KOMPLETT GUIDE - KOLS
Main / Kols / 2021

Hvordan behandles kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)Redaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Behandling for KOLS inkluderer livsstilsendringer som å slutte å røyke, trene, ta medisiner, lungeterapi og, i alvorlige tilfeller, kirurgi.