CYSTISK FIBROSE: ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER - CYSTISK FIBROSE

Årsaker til cystisk fibroseRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Cystisk fibrose er en arvelig, livstruende sykdom forårsaket av en genetisk feil som fører til opphopning av slim i lungene og andre vitale organer.