NåR KOLS FORåRSAKER ANGST ELLER DEPRESJON - KOLS
Main / Kols / 2021

Når KOLS forårsaker angst eller depresjonRedaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Personer med KOLS har ofte også angst og depresjon. Lær hvilke medisiner som kan (og ikke kan) brukes til å behandle disse psykiske helsemessige forholdene.