ER DIABETES åRSAKEN TIL HUDPROBLEMER? - TYPE 2 DIABETES

Effektene av diabetes på hudenRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Diabetes forårsaker hudproblemer fra tørrhet og kløe til hudmerker og ubehagelig tykke områder. Lær hvordan diabetes påvirker huden.