SETTE REALISTISKE MåL FOR DITT AUTISTISKE BARN - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Betjener drømmene dine for ditt autistiske barn deg eller dem?Redaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Foreldre kan ha en lang liste med mål for sitt autistiske barn, men samsvarer disse målene med hans interesser, styrker eller ønsker?