DOXORUBICIN BIVIRKNINGER OG HJERTEPROBLEMER - KREFT
Main / Kreft / 2021

Doxorubicin bivirkninger og hjerteproblemerRedaksjonens
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Bivirkninger av doksorubicin brukt i lymfomkjemoterapi inkluderer skade på hjertet ved høye doser. Finn ut mer om kardiotoksisitet.