ELOPEMENT I DEMENSRISIKO OG FOREBYGGING - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Elopement i demensrisiko og forebyggingRedaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Elopement er en alvorlig bekymringssikkerhet for personer med demens. Kjenn risikoen og hvordan du kan forhindre den.