DøVHET OG DISKRIMINERING VED SYSSELSETTING - HØRSEL-LOSSDEAFNESS

Døvhet og diskriminering ved sysselsettingRedaksjonens
Kan du bruke superlim til å helbrede kutt og skraper?
Kan du bruke superlim til å helbrede kutt og skraper?
Diskriminering ved arbeid i jobbsøket kan forhindre at døve og hørselshemmede kan finne arbeid. Lær hva du kan gjøre.