EPILEPSI: åRSAKER OG RISIKOFAKTORER - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Årsaker og risikofaktorer for epilepsiRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Epilepsi er en kompleks tilstand med mange potensielle årsaker, inkludert genetikk, hjerneskade eller infeksjon, utviklingsforstyrrelser og alkoholbruk.