GABA: HVA DET ER, FUNKSJONER OG FORSTYRRELSER - MENTAL HELSE
Main / Mental Helse / 2021

Hva er GABA?Redaksjonens
Hva du ikke skal gjøre for mennesker med Alzheimers sykdom
Hva du ikke skal gjøre for mennesker med Alzheimers sykdom
GABA er den primære hemmende nevrotransmitteren som bremser eller svekker signalene i hjernen. Lær om dens rolle i humørsvingninger, tilknyttede lidelser, bruk og risiko.