FORDELER OG RISIKOER VED GENTERAPI FOR SIGDCELLER - SJELDNE SYKDOMMER

Hva er genterapi for sigdcellesykdom?Redaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Forskere i kliniske studier studerer for tiden genterapi som en potensielt kurativ behandling for sigdcellesykdom.