GENERALISERT ANGSTLIDELSE (GAD): SYMPTOMER, åRSAKER OG BEHANDLING - MENTAL HELSE
Main / Mental Helse / 2021

Hva er generalisert angstlidelse (GAD)?Redaksjonens
Forskjellene mellom KOLS og astma
Forskjellene mellom KOLS og astma
Generalisert angstlidelse (GAD) innebærer vedvarende og overdreven bekymring som er uforholdsmessig i forhold til faktisk risiko. Lær mer om GAD.