MåLING AV KORTPUSTETHET (DYSPNé) VED KOLS - KOLS
Main / Kols / 2021

Måling av kortpustethet (dyspné) ved KOLSRedaksjonens
Hvordan Tonometry Eye Pressure Test Works
Hvordan Tonometry Eye Pressure Test Works
Å måle kortpustethet (dyspné) er utfordrende, da det i stor grad er definert av en persons oppfatning av funksjonshemning.