HJERTESVIKT: ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER - HJERTEHELSE
Main / Hjertehelse / 2021

Årsaker og risikofaktorer for hjertesviktRedaksjonens
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Tar Colazal (Balsalazide Dinatrium) for ulcerøs kolitt
Hjertesvikt er forårsaket av langvarig hjertesykdom, medisinske risikofaktorer, genetiske årsaker og livsstilsfaktorer, som mangel på trening og røyking.