NåR SKAL DU SI TIL EN VOKSEN "DU KAN VæRE AUTISTISK" - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Når skal du si til en voksen "Du kan være autistisk"Redaksjonens
Kan du bruke superlim til å helbrede kutt og skraper?
Kan du bruke superlim til å helbrede kutt og skraper?
Du mistenker at en voksen i livet ditt er autistisk. Hva burde du gjøre? Her er tips for å nærme seg situasjonen.