HERPES: ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER - SEKSUELL HELSE

Årsaker og risikofaktorer for herpesRedaksjonens
Forskjellene mellom KOLS og astma
Forskjellene mellom KOLS og astma
Herpes simplex-virus (HSV) 1 spres ved hudkontakt og forårsaker magesår. HSV-2 overføres seksuelt og forårsaker kjønnssår for menn og kvinner.