HUNTINGTONS SYKDOM: OVERSIKT OG MER - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Hva er Huntingtons sykdom?Redaksjonens
Hvordan spiseforstyrrelser blir behandlet
Hvordan spiseforstyrrelser blir behandlet
Huntingtons sykdom er en uhelbredelig arvelig sykdom som forårsaker demens og nedsatt motorisk kontroll. Vurdert av en styresertifisert lege.