KAN LUPUS VæRE EN åRSAK TIL HJERNESLAG? - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Lupus som en årsak til hjerneslagRedaksjonens
Forskjellene mellom KOLS og astma
Forskjellene mellom KOLS og astma
Når noen har lupus, produserer immunforsvaret antistoffer mot kroppens vev og forårsaker organskader, noe som kan forårsake hjerneslag.