HVA ER PROSEDYREN FOR OSTEOARTIKULæRT OVERFøRINGSSYSTEM? - ORTOPEDI
Main / Ortopedi / 2021

OATS-prosedyrenRedaksjonens
Febersymptomer i barnesykdommer
Febersymptomer i barnesykdommer
OATS-prosedyren, eller osteoartikulært overføringssystem, er en type kirurgi kalt en mosaikkplastikk, som brukes til å behandle fokal skade på brusk.