FORHOLDET MELLOM PERIFERT øDEM OG DIABETES - TYPE 2 DIABETES

Forholdet mellom perifert ødem og diabetesRedaksjonens
Hvordan Tonometry Eye Pressure Test Works
Hvordan Tonometry Eye Pressure Test Works
Perifert ødem, en væskesamling i underekstremiteter, medfører en større risiko for personer med diabetes. Lær mer om denne tilstanden.