REENTRANT TAKYKARDIER - HJERTEHELSE
Main / Hjertehelse / 2021

En oversikt over reentrant takykardierRedaksjonens
En oversikt over arytmogen kammerkardiomyopati i høyre hjertekammer
En oversikt over arytmogen kammerkardiomyopati i høyre hjertekammer
Reentrante takykardier er plutselige, raske hjerterytmeforstyrrelser som forekommer hos personer som har unormale elektriske forbindelser i hjertet.