KAN STRESS FøRE TIL ANFALL? - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Kan stress føre til anfall?Redaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Kan stress forårsake kramper? Lær om anfall, skille forskjellene mellom anfall og pseudose, og effekten av stress.