INFORMASJON OM DEN INHALERTE ANTIBIOTIKA TOBI - CYSTISK FIBROSE

Tobi (Tobramycin Inhalation Solution) OversiktRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Tobi er et antibiotikum som brukes til å behandle Pseudomonas aeruginosa, en bakterie som vokser i lungene til mange mennesker med cystisk fibrose. Lære mer.