HVA ER åRSAKEN TIL HøRSELSTAP OG DøVHET HOS BARN? - HØRSEL-LOSSDEAFNESS

De viktigste årsakene til hørselstap og døvhet hos barnRedaksjonens
Forårsaker diabetes diaré?
Forårsaker diabetes diaré?
Her er en oversikt over årsakene til hørselstap hos barn, ifølge en undersøkelse fra 2004-2005 fra Gallaudet Research Institute.