ULIKE TYPER OG åRSAKER TIL DEMENS - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Ulike typer og årsaker til demensRedaksjonens
Forskjellene mellom KOLS og astma
Forskjellene mellom KOLS og astma
Lær om de forskjellige typene og årsakene til demens som kan sees i palliativ omsorg og hospice.