13 FORSKJELLIGE SLAGS DEMENS - SYMPTOMER OG PROGNOSE - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

13 typer sykdommer som forårsaker demensRedaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Lær hvordan de forskjellige typene demens sammenlignes med hverandre, inkludert deres tidlige symptomer, progresjon og prognose.