VAKSINE BIVIRKNINGER OG BIVIRKNINGER - SMITTSOMME SYKDOMMER

Vaksine bivirkninger og bivirkninger



Redaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Vaksiner forårsaker ofte milde, midlertidige bivirkninger som feber. Ekte signifikante bivirkninger som anafylaksi er svært sjeldne.