HVA FORåRSAKER HERDING AV ARTERIENE? - HJERTEHELSE
Main / Hjertehelse / 2021

Hva forårsaker herding av arteriene?



Redaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Herding av arteriene oppstår når kolesterol og andre stoffer bygger seg opp i arteriene og danner harde strukturer som kalles plakk.