KREATININTESTER: BRUK, BIVIRKNINGER, PROSEDYRE, RESULTATER - UROLOGISK-HELSE

Hva er kreatinintester?Redaksjonens
Forskjellene mellom KOLS og astma
Forskjellene mellom KOLS og astma
Serumkreatinin er en blodprøve og kreatininclearance er en urintest som brukes til å evaluere nyrefunksjon og diagnostisere nyresykdom og andre sykdommer.