POLYARTIKULæR JUVENIL IDIOPATISK LEDDGIKT: OVERSIKT OG MER - GIKT
Main / Gikt / 2021

Hva er polyartikulær juvenil idiopatisk leddgikt?Redaksjonens
Hvordan spiseforstyrrelser blir behandlet
Hvordan spiseforstyrrelser blir behandlet
Polyartikulær juvenil idiopatisk artritt er en delmengde av juvenil idiopatisk artritt (JIA) der minst fem ledd påvirkes av kronisk betennelse, hevelse og smerte. Lære mer.