REVERSIBELT HJERNEVASOKONSTRIKSJONSSYNDROM - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Reversibelt hjernevasokonstriksjonssyndromRedaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Reversibel cerebral vasokonstriksjon kan eller ikke føre til hjerneslag. I mange tilfeller oppstår hjerneslagsymptomer, men reverseres helt senere.