TYFOID FEBER: SYMPTOMER, åRSAKER, DIAGNOSE OG BEHANDLING - SMITTSOMME SYKDOMMER

En oversikt over tyfusfeberRedaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Tyfoidfeber, forårsaket av bakteriene Salmonella Typhi, kan føre til høy feber og influensalignende symptomer som kan utvikle seg til livstruende komplikasjoner hvis de ikke behandles.