VIL COVID-19-VAKSINER VæRE PåKREVD I SKOLENE? - KORONAVIRUSNYHETER

Vil COVID-19-vaksiner være påkrevd i skolene?Redaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Pfizer COVID-19-vaksinen er ennå ikke godkjent hos barn under 16 år. Eksperter mener at vaksine-mandater kan være vanskelig å gjennomføre.