VIL HELSEFORSIKRING BETALE FOR VALGFRI KIRURGI? - HELSEFORSIKRING

Vil helseforsikringen betale for en valgfri kirurgi?Redaksjonens
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Jo eldre du er, jo bedre kan du takle pandemisk stress
Valgkirurgi kan fortsatt være medisinsk nødvendig, noe som betyr at det kan (og ofte er) dekket av helseforsikringsplanen din.