ER DYREMEDISINER TRYGGE FOR MENNESKER å TA? - PASIENTRETTIGHETER

Er dyremedisiner trygge for mennesker å ta?Redaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Mennesker som bruker medisiner beregnet på dyr, er ikke uvanlig, spesielt ikke hos mennesker som jobber med dyr. Er det imidlertid en lovlig eller sikker praksis?