SENGEALARMTYPER OG BRUKSOMRåDER FOR SIKKERHET VED DEMENS - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Bruke sengealarmer for personer med demensRedaksjonens
Topamax for forebygging av migrene
Topamax for forebygging av migrene
Lær hva slags sengealarmer som er tilgjengelige for hjemmebruk for å forhindre fall, redusere vandring og varsle deg når noen med demens trenger hjelp.