UTVIDELSE AV ELEVEN FOR øYEUNDERSøKELSE - ØYE-HELSE
Main / Øye-Helse / 2021

ElevdilatasjonRedaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Elevdilatasjon er metoden som brukes av øyenleger for å forstørre eleven før en skikkelig øyeundersøkelse. Elevene utvides med spesielle øyedråper.