AAT-MANGEL OG FORBINDELSEN TIL LUNGESYKDOM - KOLS
Main / Kols / 2021

AAT-mangel: Den usunne årsaken til emfysemRedaksjonens
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
Det smarte hjemmet: Kan det erstatte tradisjonell helsevesen?
AAT-mangel, eller alfa-1-antitrypsinmangel, er en arvelig tilstand forårsaket av mangel på et beskyttende protein kalt alfa-1-antitrypsin (AAT).