KOLS ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER - KOLS
Main / Kols / 2021

Årsaker og risikofaktorer for KOLSRedaksjonens
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Årsaker og risikofaktorer for leukemi
Lær hva som forårsaker KOLS inkluderer røyking, eksponering for forurensning og kjemikalier, og visse sykdommer og genetiske sykdommer.