KLINISK ISOLERT MS: SYMPTOMER, DIAGNOSE, BEHANDLING - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

En oversikt over klinisk isolert multippel sklerose (MS)Redaksjonens
Symptomer på blodkreft
Symptomer på blodkreft
Klinisk isolert MS (CIS) er en enkelt hendelse som har alle egenskapene til multippel sklerose, bortsett fra at den ikke gjentar seg.