KLINISK ISOLERT MS: SYMPTOMER, DIAGNOSE, BEHANDLING - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

En oversikt over klinisk isolert multippel sklerose (MS)Redaksjonens
Hvorfor du kan besvime i løpet av perioden
Hvorfor du kan besvime i løpet av perioden
Klinisk isolert MS (CIS) er en enkelt hendelse som har alle egenskapene til multippel sklerose, bortsett fra at den ikke gjentar seg.