MEGACE: BRUK, BIVIRKNINGER, DOSER OG FORHOLDSREGLER - HIVAIDS
Main / Hivaids / 2021

Hva du bør vite om Megace (Megestrolacetat)Redaksjonens
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Hvordan diagnostiseres Coronavirus (COVID-19)
Megace (megestrolacetat) er et appetittstimulerende middel som brukes hos personer med HIV-sløsesyndrom, så vel som de med avansert bryst- eller endometrie kreft.