NåR LAMMELSE OPPSTåR ETTER ET ANFALL - HJERNE - NERVØS-SYSTEM

Når lammelse oppstår etter et anfallRedaksjonens
Febersymptomer i barnesykdommer
Febersymptomer i barnesykdommer
Lammelse etter anfall, kjent som postictal lammelse eller Todds lammelse, er en kort periode med midlertidig lammelse etter et anfall. Lære mer.